This event is endorsed
and organized by

2nd EAI International Conference on Robotic Sensor Networks

August 25–26, 2018 | Kitakyushu, Japan

August 25, 2018

 

10:00~10:30

Opening

10:30~11:00

Keynote 1: MY VISION System-Based Recognition of Ambient Environmental Objects and Its Application

Joo Kooi TAN, Kyushu Institute of Technology, Japan

11:00~11:30

Keynote 2: Optical Image Quality Improvement for Underwater Environment

Yujie LI, Fukuoka University, Japan

 

 

11:30~14:00

Lunch Break

 

 

14:00~15:00

Section 1: Robotics

Energy-Efficient Virtual Machines Dynamic Integration for Robotics

Haoyu WEN, Sheng ZHOU, Zie WANG, Ranran WANG, Jianmin LU

Encryption of 3D Surface Model with Textures through Multi-Level Chaotic Maps

Xin JIN, Shuyun ZHU, Le WU, Geng ZHAO, Xiaodong LI, Quan ZHOU

Quadratic Discriminant Analysis Metric Learning Based on Feature Augmentation for Person Re-identification

Cailing WANG, Hao QI, Guangwei GAO, Xiaoyuan JIN

An Auction-based Task Allocation Alogrithm in Heterogeneous Multi-robots System

Jieke SHI, Zhou YANG, Junwu ZHU

 

 

15:00~16:00

Section 2: Internet of Things

Group Recommendation Robotics Based on External Social-trust Networks

Guang FANG, Lei SU, Di JIANG, Liping WU

A Double Auction VM Migration Approach

Jinjin WANG, Yonglong ZHANG, Junwu ZHU, Yi JIANG

An Introduction to Formation Control of UAV with Vison System

Yangguang YU, Zhihong LIU, Xiangke WANG

Weighted Linear Multiple Kernel Learning for Saliency Detection

Quan ZHOU, Yawen FAN, Suofei ZHANG, Xiaofu WU, Baoyu ZHENG, Xin JIN, Huimin LU, Longin Jan LATECKI, Jinwen WU

 

 

16:00~18:00

Panel Discussions

19:00~21:00 

Reception

 

 

 

 

August 26, 2018 

 

10:00~10:30

Keynote 3: A Computer Aided Diagnosis System for Sclerotic Bone Metastasis in CT Images

Hyoungseop KIM, Kyushu Institute of Technology, Japan

10:30~11:30 

Section 3: Artificial Intelligence

Vehicle Logo Detection Based on Modified YOLOv2

Shuo YANG, Chunjuan BO, Junxing ZHANG, Meng WANG

Near-Duplicate Video Cleansing Method Based on LSH and SNM

Ou YE, Zhanli LI, Yun ZHANG, Huimin LU

Blind Face Retrieval for Mobile Users

Xin JIN, Shiming GE, Chenggen SONG, Le WU, Hongbo SUN

Non-uniformity Detection Method Based on Space Time Auto Regressive

Ying LU

Secondary Filter Keyframes Extraction Algorithm Based on Adaptive Top-K

Yan FU, Chunlin XU, Huimin LU

DeepEye: A Dedicated Camera for Deep-sea Tripod Observation Systems

Yujie LI, Huimin LU, Hyoungseop KIM, Seiichi SERIKAWA

11:30~12:00

Closing